Severe weather warning

High winds at the KAIRA site at Kilpisjärvi. Photo: D. McKay.


Extreme weather is expected tomorrow in the Troms area. Here is the warning from the Norwegian Weather Information server (yr.no).


Ekstremvarsel

Navn Ylva
Område Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten Troms
Fase B
Tidspunkt onsdag 22. november kl 11:30

Meldingen om ekstremværet «Ylva» gjelder for Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

Onsdag kveld ventes økning til søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 40-50 m/s. Vinden er ventet å minke torsdag kveld i sør, i nord først fredag morgen.

Troms

Torsdag morgen ventes økning til søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 35-45 m/s. Vinden er ventet å minke fredag morgen.
Beskrivelse av værsituasjonen:

Lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kola-halvøya setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt over deler av Nord-Norge. Med denne vindretningen ventes store lokale variasjoner i vindstyrke, og det kan forventes kraftige vindkast på 35-50 m/s i utsatte fjordstrøk og andre leområder.

Det blir stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer og fjelloverganger kan bli stengt. Det kan være farlig å oppholde seg utendørs. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, strømnett og skog.
Ref: https://www.yr.no/spesialvarsel/ekstrem.htmlWeather forecast from yr.no, as of 12:00 UTC on 22-Nov-2017.

Comments